ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านสตรีออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางมานิต  นิริยศิลป์  
 
ที่อยู่ 143 ม. 2 ต. โนนพะยอม อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละว้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทียน  บางปา  
 
ที่อยู่ 149 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านละว้า ต. เมืองเพีย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพาะเห็ดแบบยั่งยืนบ้านหนองแปน
บุคคลที่ติดต่อ
สุภาณี  เหล่าจำปา  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านหนองแปน ต. หนองแปน อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาด พ. บ้านงิ้ว หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำไสว  ทองมี  
 
ที่อยู่ 193 ม. 9 ต. สาวะถี อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่ 40000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่ก่อนกลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้เป็นเงินกองทุนทำขนม จำนวนเงิน 12,000 บาท กลุ่มก็ได้ทำขนมมาตลอด
มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2543 กลุ่มก็ได้งอกเงยขึ้นได้ เนื่องจากกองทุนน้อย ซื้ออุปกรณ์การทำขนม เงินเหลืออยู่ 5,465 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์สาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสงกา  สุขชัยสงค์  
 
ที่อยู่ 32 ม. 13 ต. หนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่ 40130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมบ้านสุขสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านแยกการปกครองออกจาก หมู่ที่ 5 หนองไผ่ใต้ ต. หนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
มีประชากร 120 ครัวเรือน อาชีพหลักคือ ทำนาค้าขายข้าวหลาม หลังจากฤดูทำนา เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมัย  เลื่อนปี  
 
ที่อยู่ 59 ม. 6 ต. โนนคอม อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่ 40350
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการแนะนำจากหน่วยงาน พัฒนาชุมชน อำเภอภูผามาน เรื่องการรวมกลุ่ม ว่าการรวมกลุ่ม ทำให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเป็นสิ่งที่ดี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชาใบหม่อน บ้านโสกไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางประคลอง  บุญนาม  
 
ที่อยู่ 69 ม. 6 ต. ใหม่นาเพียง อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขียน  เคนจันทร์  
 
ที่อยู่ 34 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหนองหอย ต. จระเข้ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนาคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญทิพย์  บุตรโพธิ์ศรี  
 
ที่อยู่ 12 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ ต. บ้านโคก อ. กิ่งอำเภอหนองนาคำ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านตูม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสังวาลย์  สมยา  
 
ที่อยู่ 107 ถ.ศรีธาตุประชาสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>