ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทับคล้าย
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิทัศน์  จันทร  
 
ที่อยู่ 39 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทับคล้าย ต. ทับหลวง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผ่าทั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเรือง  ชาวป่า  
 
ที่อยู่ 5 ม. 2 ต. ห้วยแท้ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านหาดทนง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญทำ  ทันเส็ง  
 
ที่อยู่ 80/2 ม. 6 ต. หาดหนา อ. เมือง จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 117 ครัว
อาชีพส่ว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนน้ำซึม
บุคคลที่ติดต่อ
นายมณฑล  คงอุทัยกุล  
 
ที่อยู่ 92 ม. 3 ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนน้ำซึม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 94 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>