ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนวัดกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนวัดกลาง    
 
ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 132 ม. - ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนวัดกลางเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเพทมหานคร ระยะห่างจากสำนักงาน
เขตประมาณ 4 กิโลเมตร มีที่ตั้งชุมชนติดกับลำรางสาธารณะใกล้คลองแสนแสบ ทำการจดทะเบียนกับสำนักงานเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 8 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนโรงน้ำแข็ง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนโรงน้ำแข็ง    
 
ที่อยู่ สาทร 17 ถ.สาทรใต้ ต. - อ. สาทร จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ในซอยโรงน้ำแข็ง สาทร 17 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสุสานแต้จิ๋ว จัดเป็นชุมชนแออัด ชุมชนมีพื้นที่ 20 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนอินทามระ  29 แยก 1  
 
ที่อยู่ ถ.ประดิพัทร์ ต. สามเสนใน อ. พญาไท จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนอินทมระ 29 แยก 1 ตั้งอยู่ถนนประดิพัทร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ด้านทิศเหนือของชุมชนติดกับคลองบางซื่อ ทิศใต้ติดกับเขตดุสิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนก้าวหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนก้าวหน้า    
 
ที่อยู่ ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ม. 4 ต. ตลาดบางเขน อ. หลักสี่ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนก้าวหน้าตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 6 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ ที่ดินของชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินของราชพัสดุ และบางส่วนเป็นที่ตั้งเดิมของคนในชุมชน บ้านเรือนตั้งตามแนวคลอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนลาดพร้าว 101 บึงทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนลาดพร้าว  101 บึงทองหลาง  
 
ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 107 ม. 7 ต. บึงทองหลาง อ. บางกะปิ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนลาดพร้าว 101บึงทองหลาง เป็นชุมชนชานเมือง มีพื้นที่ 21 ไร่ สถานที่ตั้งชุมชน คือหมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101 ตรงข้ามวัดบึงทองหลาง
แต่เดิมที่ดินของชุมชนเป็นที่ดินของวัด ต่อมาในบางส่วนชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองจากการซื้อที่ดินจากวัด ชุมชนจดทะเบียนขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ก้าวหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
คุณทวี  ปาลพันธ์  
 
ที่อยู่ 283/1 ม. 4 ต. ตลาดบางเขน อ. หลักสี่ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนชาวอโศก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ 65/1 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนสันตินาคร ที่เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นแบบชาวเมือง ที่พักอาศัยเป็นลักษณะทาวเฮาส์ คือ แฟลต "ตะวันงาย ๑" และ "ตะวันงาย ๒" ซึ่งผู้เข้าพักอาศัยจะต้องมีคุณสมบัติคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
บุคคลที่ติดต่อ
มูลนิธิชัยพัฒนา    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  กิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา     แหล่งที่มา :  มูลนิธิชัยพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 130 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2531 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียที่ไหลมาตามคลองลาดพร้าวส่วนหนึ่งให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยวิธีการเติมอากาศลงในน้ำแล้วปล่อยให้น้ำตกตะกอน และปรับสภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองตามเดิม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณลัดดา  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง  
 
ที่อยู่ 644 ซ.เทียมพร ต. ถ.สุขาภิบาล 1 อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
พ.ศ. 2532 สืบเนื่องจากคดีสันติอโศก ญาติธรรมมารวมตัวกันที่วัดมากขึ้นและบ่อยขึ้น เพราะเป็นห่วงพ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ และอยากเกาะติดสถาณการณ์ หลายคนปราถนาจะออกจากงานทางโลก เพื่อจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ขณะเดียวกันโรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติก็ต้องผลิตหนังสือเป็นสื่อธรรมะในการทำความเข้าใจกับสาธารณชนอาทิ หนังสือ ฟังเสียงกวางน้อยบ้าง นอกเหนือจากการออกวารสารประจำ ทำให้สมณะ สิกขมาตุ และคนวัดทั้งหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง จนบ้างก็ล้มป่วย เพราะเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ญาติธรรมกลุ่มหนึ่ง อาทิ คุณสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ และกลุ่มจิ๊บจ๊อย จึงเกิดความคิดตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่อโศกควรมีโรงพิมพ์ดำเนินการโดยฆราวาสในรูปแบบบริษัทเอกชน เพื่อแบ่งเบาภาระของนักบวชและคนวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพาณิชย์บุญนิยมเช่นเดียวกับ บริษัทพลังบุญแล้ว ยังเอื้อญาติะรรมที่ยังต้องมีรายได้ ทำงานที่เป็นสัมมาอาชีพ เป็นประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน ในขระเดียวกันก็ทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวอีกด้วย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนซอยแสนสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพทาย  ปทุมจันทรัตน์  
 
ที่อยู่ 201 ม. - ต. แขวงดินแดง อ. เขตดินแดง จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนซอยแสนสุข ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 500 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 2,200 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>