ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพชุมชนเขาปรีดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายขติพันธ์  เมืองไทย  
 
ที่อยู่ 385 ม. - ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรี 80110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้สมาชิกในหมู่บ้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท เครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวิโรจน์  คงปัญญา  
 
ที่อยู่ 27/6 ม. 5 ต. กระหรอ อ. กิ่งอำเภอนบพิตำ จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อคุณธรรม ครบวงจร
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  ศิริพรหม  
 
ที่อยู่ - ม. 4 หมู่บ้าน วัดป่ายาง ต. ท่างิ้ว อ. อ.เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระ  เขนย  
 
ที่อยู่ 277 ม. 5 ต. กำโลน อ. ลานสถา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์บ้านทาบทอง
บุคคลที่ติดต่อ
จรูญ  ทนุรัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน สถานีอนามัยบ้านท ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
1.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.แก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง
3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่มวลสมาชิกในชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพจักรสานย่านลิเภา บ้านวังม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
พัฒนาชุมชน    
 
ที่อยู่ 95/5 ม. 5 ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: ประชาชนรวมตัวกันเพื่อส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
บุญพา  นาคสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 13 ม. 1 ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
คนที่ว่างงานภายในหมู่บ้านจะได้มีอาชีพเสริมทำหลังจากว่างจากภาระกิจหลักแล้วคือการทำนา และเป็นการรวมกลุ่มขององค์กรสตรีภายในหมู่บ้านจัดให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
บุคคลที่ติดต่อ
ผุสดี  เกื้อสกุ  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. .เคร็ง อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: มีวัตถุดิบใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเทอดพระเกียรติบ้านควนส้าน
บุคคลที่ติดต่อ
เจิม  เพรชสงค์  
 
ที่อยู่ 96 ม. 6 ต. ช้างกลาง อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :
1.ประชาชนรวมตัวกันยาก 2.การประชุมทุกอย่างจะมีเข้าร่วมประชุมน้อย 3.ถ้าจัดกลุ่มเกี่ยวกั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพจักรสานย่านยิเภา บ้านหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
พัฒนาชุมชน    
 
ที่อยู่ 146 ม. 7 ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: ประชาชนรวมตัวกันเพื่อส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>