ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ถืมตอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายหลุย  ปัญญาวัย  
 
ที่อยู่ 60 ม. 1 ต. - อ. เมือง จ. น่าน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ถืมตอง ตำบล ถืมตอง
อำเภอ น่าน จังหวัด น่าน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 78 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 23 คน หญิง.163 คน ชาย 163 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พระครูพิทักษ์นันทคุณ ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี
บุคคลที่ติดต่อ
พระครูพิทักษ์นันทคุณ    
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน วัดอรัญญาวาส ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน 55000
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พระครูพิทักษ์นันทคุณ ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ (054) 710-120 เมื่อครั้งที่พระครูพิทักษ์นันทคุณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชูศักดิ์ หาดพรม ด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายชูศักดิ์  หาดพรม  
 
ที่อยู่ 118 ม. - หมู่บ้าน บ้านแสงเทียน ต. เมืองจัง อ. กิ่งอำเภอภูเพียง จ. น่าน 55000
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายชูศักดิ์ หาดพรม ด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน) บ้านแสงเทียน ตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 ครูชูศักดิ์ได้ทำการทดลองทำเกษตรผสมผสาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสาวศรีสวลัย คำรังษี ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวศรีสวลัย  คำรังษี  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านทุ่งสน ต. งอบ อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน 55130
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
นางสาวศรีสวลัย คำรังษี ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) เลขที่ 27 หมู่ 4 บ้านทุ่งสน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทรศัพท์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>