ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคกยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางติ๋ว  ศัตรูพินาศ  
 
ที่อยู่ 18 ม. 5 ต. กันทรารมย์ อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกยาง มีพัฒนาการได้มาแนะนำชี้แจงเรื่องการจัดตั้งบริหารงาน การจัดการทั่วไป ของกลุ่ม
ออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรี หมู่ 10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายวัฒนา  การกระสัง  
 
ที่อยู่ 48/1 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านระกาใต้ ต. บ้านปรือ อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ครั้งแรกจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก่อน มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 49 คน แล้วจึงแยกออกมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
โดยการแปรรูปสมุนไพรออกจำหน่ายมีพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม ม.8 บ.หินลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นางปัด  ทอนศรี  
 
ที่อยู่ 9 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโนนค้อ ต. หินลาด อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
วนิดา  ศรีวีระพันธ์  
 
ที่อยู่ 61 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ต. สะแกโพรง อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมูส้มและขนมจีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางวราภรณ์  คชุนร้า  
 
ที่อยู่ 90 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านโสน ต. บ้านยาง อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ ทอผ้าไหม บ้านโนนเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูพัด  ฤทธิ์วิชัย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ ต. โนนเจริญ อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนม่วงหวาน - โคกเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคำ  แจ่มใส  
 
ที่อยู่ 15 ม. 15 ต. จันดุม อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ม่วงหวาน - โคกเจริญ ตำบล จันดุม
อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 157 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฟื้นฟูอาหารช้างป่า
บุคคลที่ติดต่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการ
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อผาย  สร้อยสระกลาง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน สร้อยสระกลาง ต. โคลล่าม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๓ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี เป็นบุตรคนที่ ๔ จากพี่น้อง ๗ คน ของพ่อชา และแม่สอน สร้อยสระกลาง เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ที่ โรงเรียนวัดบ้านสระคูณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อทองหล่อ เจนไธสง ปราชญ์ชาวบ้านนักขยายเครือข่ายนักพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทองหล่อ  เจนไธสง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 2 ต. หายโศก อ. พุทไธสง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เป็นบุตรของนายกองและนางอ่อน เจนไธสง สมรสกับแม่ทองเจียว มีบุตรสาว ๒ คน และบุตรชาย ๓ คน ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>