ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรหนองไทรร่วมใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจียน  หอมเนียน  
 
ที่อยู่ 9/5 ม. 6 ต. ไร่เก่า อ. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ. ประจวบ 77180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


<| | 1 | 2 | 3 | |>