ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านทุ่งเคล็ด
บุคคลที่ติดต่อ
วรรณา  ลาภอาภารัตน์  
 
ที่อยู่ - ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทุ่งเคล็ด ต. ศาลาลัย อ. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ. ประจวบ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>