ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนต๊ำพระแล
บุคคลที่ติดต่อ
นางวลัยกร  เวสสะประวีณวงค์  
 
ที่อยู่ 30 ม. 7 ต. บ้านต๊ำ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.เคยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ต้องใช้ต้นทุนสูง เมื่อตอนขายผลผลิตก็ถูกกดราคาทำให้ขาดทุน ใช้สารเคมีทำให้ดินเสื่อม ต่อมา
2.มีหน่วยงานขององค์กรชุมชน (สถาบันพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พะเยา) มาอบรมแนะนำให้พึ่งตนเองโดยการปลูกพืชหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสถาน  ปากันสุข  
 
ที่อยู่ 95 ม. 6 ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านร่องไฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำมูล  เงินดี  
 
ที่อยู่ 105 ม. 5 ต. บ้านใหม่ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 และม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นายหมั่น  แก้วตา  
 
ที่อยู่ 146 ม. 2 ต. แม่สุก อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลท่าจำปี
บุคคลที่ติดต่อ
นายประหยัด  ดวงพันธ์  
 
ที่อยู่ 167 ม. 4 ต. ท่าจำปี อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
อาจารย์มุกดา  อินต๊ะสาร  
 
ที่อยู่ 182 ม. 5 ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เกิดกลุ่มธนาคารหมู่บ้านขึ้นเป็นกลุ่มแรกของพื้นที่ ณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านปิน โดยมีอาจารย์มุกดา อินต๊ะสาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านปงสนุกใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  วิรัตน์  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. 10 ต. ห้วยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ 10 ตำบล ห้วยยางขาม
อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 190 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ห้วยยางขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายอินปั๋น  บุญศรี  
 
ที่อยู่ 115 ม. 1 ต. ห้วยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ห้วยยางขาม ตำบล ห้วยยางขาม
อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 108 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านต๊ำม่อน
บุคคลที่ติดต่อ
นายโต  ใจลา ประธานกลุ่ม  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. บ้านต๊ำ อ. เมือง จ. พะเยา -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านต้ำม่อน มีที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา สมาชิกกลุ่มได้รวมตัวกัน เพื่อขออนุญาติผลิตสุรากลั่นหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายอนุญาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดอกบัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 920 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านบัว ต. เมือง อ. บ้านตุ่น จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
บ้านดอกบัว (บ้านบัว) แต่เดิมเป็นป่า มีปู่ติ๊บกับย่าสมนาสองผัวเมีย และมีบ้านปู่อีกคนไม่ทราบชื่อ โดย
เริ่มแรกมีบ้านอยู่สองหลังเท่านั้น ปู่ติ๊บกับย่าสมนา เป็นคนบ้านตุ่นกลางประกอบอาชีพทำไร่สวนเลี้ยงสัตว์ เห็นพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพจึงย้ายเข้ามาอยู่เป็นคนแรก ปู่บัวก็ได้ติดตามมาอยู่ด้วย จนตอนเช้าของวันหนึ่งปู่บัวซึ่งเป็นคนเคี้ยวหมากได้ลงไปเก็บใบพลู อยู่ๆก็มีเสือมาตะครุบและกัดปู่บัวจนตาย ณ ที่นั้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านบัว (ดอกบัว) มาจนทุกวันนี้
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>