ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อสม. หมู่ที่ 8 ต.เกาะเต่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายกมล  ศรีไหมนุ่น  
 
ที่อยู่ 85 ม. 8 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ. 2542 ได้มีสมาชิกอสม. ในสอ.บ้านปาก เหมืองได้รวมตัวกับออมเงินบางส่วน ที่สอ.บ้านปากเหมือง ได้ทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเยาวชนท่ามะเดื่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน่ห์  ชูวิจิตร  
 
ที่อยู่ 587 ม. 6 ต. ท่ามะเดื่อ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากมีเยาวชนมาขอฝึกทำงานหนังตะลุง ครั้งแรกเริ่มมีจำนวนไม่มากและต่อมาจึงได้มีคนมาฝึกมากขึ้น จนกลายเป็นองค์กรเยาวชนใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านปลายตรอก (เสื่อกระจูด ม.5)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวผิวพรรณ  สุกแก้ว  
 
ที่อยู่ 92/2 ม. 5 ต. ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแกะหนังตะลุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายธวัชชัย  ชูจิต  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน อยู่หน้าถ้ำพระเข ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารีย์  บุญเพชรแก้ว น.ส.บุญเรือน ดารากุล  
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. แพรกหา อ. ควรขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำดอกไม้ชุมชนบ้านดอนรุน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดับ  สุดแป้น  
 
ที่อยู่ 120 ม. 10 ต. ตำนาน อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน ต.ตำนาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายชวลิต  จันทร์อักษร  
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. ตำนาน อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนา ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทิ่น  นาคมิตร  
 
ที่อยู่ 104 ม. 3 ต. ลำสินธุ์ อ. - จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวกลุ่มชัยบุรี
บุคคลที่ติดต่อ
คุณอุบล  สารานุรักษ์  
 
ที่อยู่ 98 ม. 1 ต. ชัยบุรี อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าบอนต่ำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 1 ม. 7 ต. ป่าบอน อ. ป่าบอน จ. พัทลุง 93170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเริ่มก่อตั้งโดยการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ซึ่งมีแนวคิดที่จะทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เลยได้ไปศึกษาดูงานของกลุ่มตะโหมดเป็นแนวทางพัฒนากลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>