ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ภูเขาดินพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 12 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เจ้าหน้าที่ พ.ช.ม. ได้มาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยการให้ริเริ่มจากชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพชรวราราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางจารุวรรณ  พุทธรักษ์กิต  
 
ที่อยู่ 419/4 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากพัฒนากรต้องการให้ชาวบ้านรู้จักประโยชน์ของการออม จึงจัดตั้งให้มีกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เริ่มต้นในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
    123465789
 
ที่อยู่ 137 ม. 5 ต. เขาค้อ อ. ทุ่งสมอ จ. เพชรบู 67270
เครือข่าย :  บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด     แหล่งที่มา :  บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด ตั้งอยู่ที่ 137 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ภาคเหนือตอนล่าง ติดถนนสายหลักของเขาค้อคือสายแคมป์สน-สะเดาะพง เนื้อที่ 200 ไร่ เนื้อที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มติดลำธาร 2 สาย มีชุมชนต่างๆ ล้อมรอบทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา

สนใจเข้าชมภาพเกี่ยวกับเขาค้อทะเลภูได้ที่
http://www.khaokhonaturalfarm.com/ หรือ โทร. (056) 750061-2
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท จุลไหมไทย จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 443 ม. 3 หมู่บ้าน - ถ. - ซ. - ต. เมือง อ. วังชมภู จ. เพชรบู 67210
เครือข่าย :  บริษัท จุลไหมไทย จำกัด     แหล่งที่มา :  บริษัท จุลไหมไทย จำกัด  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มบริษัทจุลไหมไทยเริ่มต้นมาจาก ?บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์? ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2481 ที่ตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพดี จนประสบความสำเร็จเป็นผู้ผลิตส้มเขียวหวานรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีต้นส้มเขียวหวานประมาณ 70,000 ต้น ซึ่งสามารถผลิตส้มได้ 17,000 ตันต่อปี มีเกษตรกรสมาชิกจำนวนมาก

ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>