ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางหงส์ เทพอุด
บุคคลที่ติดต่อ
นางหงส์  เทพอุด  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านดง ต. นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางหงส์ เทพอุด บ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตอนแรกที่ทำ ไม่ได้คิดอะไร ทำเพราะพ่ออิ่นแก้วชวน ตอนเริ่มไม่ค่อยเข้าใจ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมวร วงศ์จินา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมวร  วงศ์จินา  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. - อ. - จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมวร วงศ์จินา บ้านสามขา เริ่มทำบัญชีแรกๆ ปี ๒๕๔๓ หลังจากที่เข้าเวทีที่ อาจารย์นพพร นิลณรงค์ เข้ามาชักชวนว่า ทำอย่างไรจะลดรายจ่าย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชัชวาล อุทธิยะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัชวาล  อุทธิยะ  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชัชวาล อุทธิยะ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ได้สร้างหนี้สร้างสินมากมาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญส่ง หมั่นครอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  หมั่นครอง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ชุมชนบ้านร่มไตรร ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญส่ง หมั่นครอง ที่อยู่ชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก ลุง ป้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งม่านเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นิภากร  เทพปินตา  
 
ที่อยู่ 5 ม. 5 ต. บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านรังนกโป่งน้ำร้อน
บุคคลที่ติดต่อ
แสงดา  จำปาวรรณ  
 
ที่อยู่ 91/1 ม. 1 ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เจียระไนแก้วโป่งข่าม
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  เฟตตา  
 
ที่อยู่ 20 ม. 5 ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก อนุรักษ์มรด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านท่าผา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีมาย  สีแดง  
 
ที่อยู่ - ม. 5 หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านท่าผ ต. แม่ปะ อ. เถิน จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สิทธิจู  
 
ที่อยู่ 84 ม. 5 ต. นายเจริญ สิทธิจู อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหลวง ตำบล แจ้ร้อน
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด ลำปาง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 185 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายคำอ้าย เดชดวงตา ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้)
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำอ้าย  เดชดวงตา  
 
ที่อยู่ 33 ม. 9 ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
นายคำอ้าย เดชดวงตา ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้) ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม เลขที่ 33 หมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>