ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอัมพร อินตานันท์ อายุ 42 ปี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอัมพร  อินตานันท์ อายุ 42 ปี  
 
ที่อยู่ 46 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านคลองน้ำลัด ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางอัมพร อินตานันท์ บ้านเลขที่ 46 หมู่ 5 บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาชีพรับจ้างทั่วไป (เป็นหมอนวดสมุนไพรพื้นบ้าน)...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอินทอง เป็นพวก
บุคคลที่ติดต่อ
นางอินทอง  เป็นพวก  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านร่มไตรรัตน์ ต. - อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางอินทอง เป็นพวก หญิงแม่บ้านจากบ้านร่มไตรรัตน์ อ.เมือง จ.ลำปาง จากคน ?เคยรวย? พลิกผันมาเป็นหนี้สินรุงรัง เพราะการจับจ่ายใช้สอย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสวัสดิ์ จับไหว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวัสดิ์  จับไหว  
 
ที่อยู่ 44 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านคลองน้ำลัด ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสวัสดิ์ จับไหว บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชล้มลุกทุกๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ลุงบุญหลง ปิงไผ
บุคคลที่ติดต่อ
ลุงบุญหลง  ปิงไผ  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ลุงโม๊ะ หรือ บุญหลง ปิงไผ ชายวัย 50 แห่งบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า ทุกวันนี้ ?ติด? การบันทึกบัญชีครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางรัตนาภรณ์ จันหมุด
บุคคลที่ติดต่อ
นางรัตนาภรณ์  จันหมุด  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านดง ต. นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางรัตนาภรณ์ จันหมุด บ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง คนทำนาทำสวนอย่างเรา แต่ละเดือนเงินเข้าก็ไม่มากมายเท่าไหร่นัก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางหงส์ เทพอุด
บุคคลที่ติดต่อ
นางหงส์  เทพอุด  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านดง ต. นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางหงส์ เทพอุด บ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตอนแรกที่ทำ ไม่ได้คิดอะไร ทำเพราะพ่ออิ่นแก้วชวน ตอนเริ่มไม่ค่อยเข้าใจ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมวร วงศ์จินา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมวร  วงศ์จินา  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. - อ. - จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมวร วงศ์จินา บ้านสามขา เริ่มทำบัญชีแรกๆ ปี ๒๕๔๓ หลังจากที่เข้าเวทีที่ อาจารย์นพพร นิลณรงค์ เข้ามาชักชวนว่า ทำอย่างไรจะลดรายจ่าย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชัชวาล อุทธิยะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัชวาล  อุทธิยะ  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชัชวาล อุทธิยะ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ได้สร้างหนี้สร้างสินมากมาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญส่ง หมั่นครอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  หมั่นครอง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ชุมชนบ้านร่มไตรร ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญส่ง หมั่นครอง ที่อยู่ชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก ลุง ป้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายคำอ้าย เดชดวงตา ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้)
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำอ้าย  เดชดวงตา  
 
ที่อยู่ 33 ม. 9 ต. บ้านร้อง อ. งาว จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
นายคำอ้าย เดชดวงตา ด้านศิลปกรรม (การแกะสลักไม้) ศูนย์ส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม เลขที่ 33 หมู่ 9 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>