ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านกว้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นายกล  โฉมคุ้ม  
 
ที่อยู่ 171/1 ม. 3 ต. น้ำพุ อ. คีรีมาศ จ. สุโขทั -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านกว้าว ตำบล บ้านน้ำพุ
อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 105 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>