ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สอนโก่ย  
 
ที่อยู่ 57 ม. 5 หมู่บ้าน ห. บุไท ต. ทุ่งสว่าง อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2519 ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรได้ในหมู่บ้าน มาในปี 2542 พัฒนาชุมชน อ.ประทายได้นัดประชุมราษฎร์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองตะไก้ ม.6
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาติ  แหวกระโทก  
 
ที่อยู่ 10/1 ม. 6 ต. ศรีละกอ อ. จักราช จ. นครราช 30230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหนองพะไก้หมู่ที่ 6 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช เป็นบ้านหนึ่งที่ประชาชนประสบปัญหาความยากจน ต่างคนต่างอยู่ ปัญหาหนี้สิน
ปัญหาไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ทางผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอได้ประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายถวิล  อุดมไชย  
 
ที่อยู่ 17 ม. 10 ต. ขุนทอง อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหว้าเอน หมู่10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อต้นปีพ.ศ. 2541
มีหน่วยงานของ พช. มาแนะนำประชาชนในหมู่บ้านกลุ่มผู้สนใจ ให้จัดตั้งองค์กร หรือกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำตะกร้าหวาย ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
สุดารัตน์  สื่อกลาง  
 
ที่อยู่ 100/2 ถ.สุริยาอัสดง ม. 1 ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านตาจง
บุคคลที่ติดต่อ
นางหยุย  ป่าปักเข  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ 14 ม. 11 ต. วังน้ำเขียว อ. - จ. นครราช 30370
เครือข่าย :  กสิกรรมไร้สารพิษ     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวของเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว เนื่องจากเล็งเห็นซึ่งปัญหาและโทษภัยของการใช้สารเคมีในการเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปบ้านโนนพุทรา
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองพูลศรี  อุททา  
 
ที่อยู่ 27 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านโนนพุทรา ต. กระชอน อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านด่านเกวียน
บุคคลที่ติดต่อ
ศิริ  ถือกลาง  
 
ที่อยู่ 2/1 หมู่บ้าน บ้านด่านเกวียน ต. โตนด อ. โนนสูง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานตะกร้าบ้านหมูสี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขม    
 
ที่อยู่ 22 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหมูสี ต. พระพุทธ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเติม  โตกลาง  
 
ที่อยู่ 84/4 ม. 1 ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>