ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพจักรสานย่านลิเภา บ้านวังม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
พัฒนาชุมชน    
 
ที่อยู่ 95/5 ม. 5 ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: ประชาชนรวมตัวกันเพื่อส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
บุญพา  นาคสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 13 ม. 1 ต. นาทราย อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
คนที่ว่างงานภายในหมู่บ้านจะได้มีอาชีพเสริมทำหลังจากว่างจากภาระกิจหลักแล้วคือการทำนา และเป็นการรวมกลุ่มขององค์กรสตรีภายในหมู่บ้านจัดให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
บุคคลที่ติดต่อ
ผุสดี  เกื้อสกุ  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. .เคร็ง อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: มีวัตถุดิบใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเทอดพระเกียรติบ้านควนส้าน
บุคคลที่ติดต่อ
เจิม  เพรชสงค์  
 
ที่อยู่ 96 ม. 6 ต. ช้างกลาง อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :
1.ประชาชนรวมตัวกันยาก 2.การประชุมทุกอย่างจะมีเข้าร่วมประชุมน้อย 3.ถ้าจัดกลุ่มเกี่ยวกั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพจักรสานย่านยิเภา บ้านหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
พัฒนาชุมชน    
 
ที่อยู่ 146 ม. 7 ต. นาเคียน อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) :: ประชาชนรวมตัวกันเพื่อส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชน ม. 3
บุคคลที่ติดต่อ
สุกัลยา  โอฬาร์กิจ  
 
ที่อยู่ 42/1 ม. 3 ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา จ จ. นครศรี 8023
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สมาชิกกลุ่มสตรี ม. 3 ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช รวมหุ้นลงท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบางกรูด
บุคคลที่ติดต่อ
บัณฑิต  เพ็ชรกรรณ์จันทร์  
 
ที่อยู่ 16 ม. 2 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
1. ) เพื่อให้มีการออมเงินในกลุ่มสมาชิก
2. ) ให้สมาชิกได้กู้เงินได้สะดวก ดอกเบี้ยไม่สูงมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสม
บุคคลที่ติดต่อ
สมพงษ์  อุ้มชู  
 
ที่อยู่ 13 ม. 2 ต. เสือหึง อ. .เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ทำเกษตรอย่างเดียวไม่ประสบค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ 135 ม.3 บางพระ
บุคคลที่ติดต่อ
เรียง  ซิวเซ่ง  
 
ที่อยู่ 135 ม. 3 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1. จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวกันในชุมชน รู้จักประหยัด ช่วยเหลือตนเอง เกิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านนานอก
บุคคลที่ติดต่อ
สุนีย์  ราชสีห์  
 
ที่อยู่ 723 ม. 8 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>