ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมหางกระรอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางชมพู  พัฒนไพบูลย์ศักดิ์  
 
ที่อยู่ 116 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านสนวนใน ต. สนวน อ. ห้วยราช จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>