ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อทองหล่อ เจนไธสง ปราชญ์ชาวบ้านนักขยายเครือข่ายนักพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทองหล่อ  เจนไธสง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 2 ต. หายโศก อ. พุทไธสง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เป็นบุตรของนายกองและนางอ่อน เจนไธสง สมรสกับแม่ทองเจียว มีบุตรสาว ๒ คน และบุตรชาย ๓ คน ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>