ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดอกบัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 920 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านบัว ต. เมือง อ. บ้านตุ่น จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
บ้านดอกบัว (บ้านบัว) แต่เดิมเป็นป่า มีปู่ติ๊บกับย่าสมนาสองผัวเมีย และมีบ้านปู่อีกคนไม่ทราบชื่อ โดย
เริ่มแรกมีบ้านอยู่สองหลังเท่านั้น ปู่ติ๊บกับย่าสมนา เป็นคนบ้านตุ่นกลางประกอบอาชีพทำไร่สวนเลี้ยงสัตว์ เห็นพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพจึงย้ายเข้ามาอยู่เป็นคนแรก ปู่บัวก็ได้ติดตามมาอยู่ด้วย จนตอนเช้าของวันหนึ่งปู่บัวซึ่งเป็นคนเคี้ยวหมากได้ลงไปเก็บใบพลู อยู่ๆก็มีเสือมาตะครุบและกัดปู่บัวจนตาย ณ ที่นั้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านบัว (ดอกบัว) มาจนทุกวันนี้
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 262 ม. 5 ต. ดอกคำใต้ อ. บ้านถ้ำ จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี
2547 ปัจจุบันมีสมาชิก 139 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 60 ราย ที่เหลืออีก 79 ราย ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีอาคารสำนักงานและที่ดินเป็นของกลุ่มรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ข้างกล้องอินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งตนเองได้ สำหรับการบริหารกลุ่มครบถ้วนทั้ง 5 ก ได้แก่ กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา การจัดการและได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ปี 2551
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>