ข้อมูลทั้งหมด  35    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนศรีสุริโยทัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนตรี  เซียงหลิว  
 
ที่อยู่ 144 ถ. คันคลองชลประท ม. - ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชุมชนศรีสุริโยทัย ได้รับการประชุมแนะนำจาก คุณสมบัติ เพชรพิพัฒน์ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พชม.) ประชุมกัน ณห้องประชุม
เทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 21 เม.ย. 2543 และมีการประชุมกันในชุมชน อีก 3 ครั้ง คือ 24 พ.ค. 2543 , 28 มิ.ย.2543, 31ก.ค. 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมแม่บ้าน พัน ปจว.
บุคคลที่ติดต่อ
จสอ.ถาวร  สุระคะชัย  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ค่ายสมเด็จพระนาร ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนหนองไผ่ ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์  พวงมาลัย  
 
ที่อยู่ 34/7 ม. 4 ต. หนองแขม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หนองไผ่ ม.4 ตำบล หนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 114 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 584 คน หญิง 324 คน ชาย 261 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ลำสนธิ
บุคคลที่ติดต่อ
นางราตรี  ยอดเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  
 
ที่อยู่ ม. หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านลำสนธิ ต. ลำสนธิ อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากในปี 2548 กลุ่มได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตนกกระทาเป็น 40,000 ตัว โดยใช้อาหารประมาณ 365 ตัน (วันละ 1 ตัน) ซึ่งจะให้ปริมาณไข่ 9,900,000 ฟอง และไข่ปอกประมาณ 900,000 ฟอง ในส่วนของสมาชิก จะเพิ่มการเลี้ยงนกกระทาเป็น 5,000-6,000 ตัวต่อราย ส่วนอาหารที่สมาชิกใช้เลี้ยงนกกระทานั้น มีความแตกต่างกันไปตามวิธีที่สมาชิกแต่ละคนใช้ ซึ่งมีผลต่อส่วนต่างกำไรของสมาชิกที่มีความต่างกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนศรีสุริโยทัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนตรี  เซียงหลิว  
 
ที่อยู่ 144 ถ. คันคลองชลประท ม. - ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชุมชนศรีสุริโยทัย ได้รับการประชุมแนะนำจาก คุณสมบัติ เพชรพิพัฒน์ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พชม.) ประชุมกัน ณห้องประชุม
เทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 21 เม.ย. 2543 และมีการประชุมกันในชุมชน อีก 3 ครั้ง คือ 24 พ.ค. 2543 , 28 มิ.ย.2543, 31ก.ค. 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>