ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แชมพูสมุนไพรศรจันทร์
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์ฉาย  กันธิยะ  
 
ที่อยู่ 52 ม. 2 ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย จ. เชียงใ 50210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 52 ต.วานองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจันทร์ฉาย กันชิยะ เป็นประธาน เมื่อปี 2536 นางจันทร์ ฉาย
ดำรงค์ตำแหน่ง เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านระดับตำบล ได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจเกษตร ได้มาสอนทำแชมพู โดยนำเอามะกรูด ว่านหางจระเข้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมฝีมือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทอง  ฝันสิบ  
 
ที่อยู่ 124/1 ม. 1 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มเข้ารับการอบรมจากศูนย์อุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้ามาฝึกอบรมการทำไม้กวาด หมอน ขนมทองม้วน น้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน
ครีมนวด แต่ทำหมอน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว
บุคคลที่ติดต่อ
นางศรีมอญ  โปธิมา  
 
ที่อยู่ 41 ม. 3 ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใ 50150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ทางกลุ่มได้เล็งเห็นวัตถุดิบในหมู่บ้านมีมากไม่มีการแปรรูป ชาวบ้านเสียเปรียบทางการค้าขายที่ปลูกถั่วของมาขายพ่อค้าคนกลางก็กดราคา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่5 บ้านแพะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสว่าง  บัวลอย  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 5 ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใ 50150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มรวบรวมสมาชิกครั้งแรกเมื่อเดือน 6 ปี 42 มีสมาชิก 32 คน กิจกรรมที่ทำคือ เก็บเงินออมร้านละ 10 บาท คนละ 5 หุ้นขึ้นไป
เข้าฝากที่ธนาคารออมสิน จนได้เงินหลายหมื่น จึงนำเงินดอกมาปล่อยให้ลูกสมาชิก จนถึงปัจจุบันก็ทำแค่ 2 กิจกรรม เคยขอกู้เงิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนและสมุนไพรป่าไม้แดง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณพัฒนพร  เสียงสนั่น  
 
ที่อยู่ 15 ม. 9 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านหนังสือเล่า จังหวัดเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสกุณี  ณัฐพูลวัฒน์  
 
ที่อยู่ 59 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใ 50200
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นธุรกิจประเภทร้านหนังสือ ซึ่งเคยได้รับรางวัล SVNAWARD ที่ตั้ง 59 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โจน จันได หรือ โจ บ้านดิน
บุคคลที่ติดต่อ
โจน  จันได หรือ โจ บ้านดิน  
 
ที่อยู่ ตู้ ปณ.5 ม. - ต. แม่โจ้ อ. แม่แตง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  นิตยสารพอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
คุณโจน อายุ 40 ปีจบการศึกษาผู้ใหญ่ที่วัดสัมพันธหงษ์ ( และได้ศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีสุดท้าย แต่ไม่จบ) ปัจจุบันแต่งงานแล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาจารย์แปลก เดชะบุญ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสันนายาว ต. - อ. แม่จัน จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
อาจารย์แปลก เดชะบุญ ติดต่อได้ที่ หมู่บ้านสันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5366-5046, 0-938-3421, 0-8983-8342-16
?พอเพียงคือเพียงพอ พอแล้วไม่เอาแล้วที่เหลือแบ่งปันให้ผู้อื่น? อาจารย์แปลกเคยเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงราย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรแม่จ้องใต้
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวราภรณ์  วิริยจักษ์  
 
ที่อยู่ 26/1 ม. - ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณปรีดา  จันตาโลก  
 
ที่อยู่ 241 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านหนองอาบช้าง ต. สบเตี๊ย อ. จอมทอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>