ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียง
บุคคลที่ติดต่อ
รศ.ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  สถาบันจัดการเพื่อชนบทและสังคม     แหล่งที่มา :  โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์งานวิจ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำลอง  นามสุดใจ  
 
ที่อยู่ 34/118 ม. - ต. บางด้วน อ. เขตภาษีเจริญ จ. กรุงเท 10160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่ชาวบ้านต้องไปกู้เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พอช. เป็นพี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจบ้านสมเด็จ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิตณาพร  รักธรรม  
 
ที่อยู่ 257 ซ. หลังสุเหร่า ถ. ม. - ต. หิรัญรูจี อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการประชุมของสมาชิก ที่มีความคิดตรงกัน จึงรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเขมาเนรมิตร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุมาลี  รื่นภาคเวค  
 
ที่อยู่ 524 ม. - ต. บางซื่อ อ. เขตบางซื่อ จ. กรุงเท 10800
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในขั้นต้นชุมชนเขมาเนรมิต ได้รวมกลุ่มกับชุมชนสะพานทองในนาม กลุ่มออมทรัพย์ทองเนรมิตร มีสมาชิกใกล้เคียงกันคือชุมละประมาณ 20 กว่าคน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 149 ม. 1 ถ. ถนนรัชดาภิเษก ( ท่ ต. ธนบุรี อ. บุคคโล จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)     แหล่งที่มา :  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด ( มหาชน ) ก่อตั้งเมื่อปี พ . ศ . 2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ ปี พ . ศ . 2537 ด้วยการขยายตัวที่เติบโต อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ สามารถทำยอดขายกว่า 12,000 ล้านบาทได้ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และ ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 499 ม. - หมู่บ้าน อาคารเบญจจินดา ถ. วิภาวดีรังสิต ซ. - ต. จตุจักร อ. - จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  สำนึกรักบ้านเกิด     แหล่งที่มา :   บริษัทเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน ดำเนินงานด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายดังนี้ 1. เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 2. เครือข่ายธุรกิจชุมชน 3. เครือข่ายเทคโนโลยี 4.เครือข่ายสร้างคน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 201 ม. - หมู่บ้าน - ถ. วิภาวดีรังสิต ซ. - ต. จตุจักร อ. จตุจักร จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสา     แหล่งที่มา :  การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือไทยโตชิบา กรุ๊ปจำกัด ดำเนินการ ผลิตและขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น พัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ปั๊มน้ำ ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ พลาสม่าและแอลซีดี ทีวี และเครื่องล้างจาน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 469 ถ. นครสวรรค์ ต. ดุสิต อ. สวนจิตรลดา จ. กรุงเท 10300
เครือข่าย :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การพึ่งพาตนเอง ธ.ก.ส. ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และมีแนวคิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ตั้งแต่ ปี 2530 ด้วยการระดมเงินฝากจากลูกค้า (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป) เพื่อลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดินและการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ จนกระทั้งในปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. สามารถมีเงินทุนในการบริการสินเชื่ออย่างเพียงพอโดยไม่ได้มุ่งผลกำไรสูงสุด การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีหลัก 9 ประการ ประกอบด้วย
การสร้างสรรค์คุณภาพ ประหยัดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดร่วมทำเปิดเผยโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม สำนึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้ มีการกำหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติในทุกระดับของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคารกับผลประโยชน์ส่วนตนอีกด้วย โดยการเผยแพร่เป็นเอกสารได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติข้อห้ามตั้งแต่ปี 2512 เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้จัดการคนแรกของธ.ก.ส.อีกด้วย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 210 ถ. สุขุมวิท 64 ต. พระโขนง อ. บางจาก จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  ธุรกิจขนาดใหญ่     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2528 ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิตและบริการปัจจุบันประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจำหน่าย เครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน 515 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 550 แห่ง และจำหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>