ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านลำสินธุ์ใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางประทีน  นาคมิต  
 
ที่อยู่ 104 ม. 3 ต. ลำสินธุ์ อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านลำสินธุ์ใต้ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอ(กิ่ง) ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 160 ครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแกะหนังตะลุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายธวัชชัย  ชูจิต  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน อยู่หน้าถ้ำพระเข ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารีย์  บุญเพชรแก้ว น.ส.บุญเรือน ดารากุล  
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. แพรกหา อ. ควรขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำดอกไม้ชุมชนบ้านดอนรุน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดับ  สุดแป้น  
 
ที่อยู่ 120 ม. 10 ต. ตำนาน อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน ต.ตำนาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายชวลิต  จันทร์อักษร  
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. ตำนาน อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเคียง คงแก้ว ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคียง  คงแก้ว  
 
ที่อยู่ 129 ม. 4 ต. บ้านนา อ. กี่งอำเภอศรีนครินทร จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
นายเคียง คงแก้ว ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน) สวนคงแก้ว 129 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา กี่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000 ครูภูมิปัญญาไทย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนา ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทิ่น  นาคมิตร  
 
ที่อยู่ 104 ม. 3 ต. ลำสินธุ์ อ. - จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านแพรกหา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. แพรกหา อ. ควนขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม สิ่งทอที่สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการปลูกฝ้าย การปั่นด้าย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านคอกวัว ต. ชัยบุรี อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยแนวคิดของคุณลุงปลื้ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวกลุ่มชัยบุรี
บุคคลที่ติดต่อ
คุณอุบล  สารานุรักษ์  
 
ที่อยู่ 98 ม. 1 ต. ชัยบุรี อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>