ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 100/10 ม. 1 ต. หนองบอน อ. ประเวศ จ. กรุงเท 10250
เครือข่าย :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ     แหล่งที่มา :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2539 กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพพัฒนาก่อตั้งขึ้น มีคณะกรรมการ 11 คน มีสมาชิกจำนวน 36 คน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ นางสมบูรณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณพิพัฒน์  ยอดพฤติการ  02-9305227
 
ที่อยู่ 333/9 หมู่บ้าน อาคารรัชอาภาทาวเ ถ. รัชดาภิเษก 32 ซ. สันนิบาตเทศบาล ต. จตุจักร อ. จันทรเกษม จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  บ.ชื่อไทย.คอม     แหล่งที่มา :  วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากธุรกิจสู่ดอทคอม - ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - คณะนักประดิษฐ์ไทยกลุ่มหนึ่ง ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่มีชื่อว่า เทคโนโลยีโดเมนภาษาไทย ( Thaiurl ) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ ( ทั้งชื่อและสกุลโดเมนภาษาไทย ) ได้สำเร็จเป็นรายแรกในวงการอินเทอร์เน็ตสากล
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำลอง  นามสุดใจ  
 
ที่อยู่ 34/118 ม. - ต. บางด้วน อ. เขตภาษีเจริญ จ. กรุงเท 10160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่ชาวบ้านต้องไปกู้เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พอช. เป็นพี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจบ้านสมเด็จ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิตณาพร  รักธรรม  
 
ที่อยู่ 257 ซ. หลังสุเหร่า ถ. ม. - ต. หิรัญรูจี อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการประชุมของสมาชิก ที่มีความคิดตรงกัน จึงรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีสวนผัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางผ่อง  ใสสะอาด  
 
ที่อยู่ 42/26 ม. - ต. ลาดยาว อ. จตุจักร จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเขมาเนรมิตร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุมาลี  รื่นภาคเวค  
 
ที่อยู่ 524 ม. - ต. บางซื่อ อ. เขตบางซื่อ จ. กรุงเท 10800
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในขั้นต้นชุมชนเขมาเนรมิต ได้รวมกลุ่มกับชุมชนสะพานทองในนาม กลุ่มออมทรัพย์ทองเนรมิตร มีสมาชิกใกล้เคียงกันคือชุมละประมาณ 20 กว่าคน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 149 ม. 1 ถ. ถนนรัชดาภิเษก ( ท่ ต. ธนบุรี อ. บุคคโล จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)     แหล่งที่มา :  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด ( มหาชน ) ก่อตั้งเมื่อปี พ . ศ . 2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ ปี พ . ศ . 2537 ด้วยการขยายตัวที่เติบโต อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ สามารถทำยอดขายกว่า 12,000 ล้านบาทได้ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และ ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทดสอบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สาโสม  
 
ที่อยู่ 111 ถ. ทดสอบ ต. ทดสอบ จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ประวัติโดยย่อ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 210 ม. 64 หมู่บ้าน - ถ. สุขุมวิท ซ. - ต. พระโขนง อ. บางจาก จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน     แหล่งที่มา :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 210 สุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ เป็นบริษัทไทยดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรตั้งแต่ การจัดหา การกลั่นน้ำมัน และการตลาด โดยมีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตัวเอง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 499 ม. - หมู่บ้าน อาคารเบญจจินดา ถ. วิภาวดีรังสิต ซ. - ต. จตุจักร อ. - จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  สำนึกรักบ้านเกิด     แหล่งที่มา :   บริษัทเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน ดำเนินงานด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายดังนี้ 1. เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 2. เครือข่ายธุรกิจชุมชน 3. เครือข่ายเทคโนโลยี 4.เครือข่ายสร้างคน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>