ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 729/150-152 ถ. รัชดาภิเษก ต. ยานนาวา อ. บางโพงพาง จ. กรุงเท 10120
เครือข่าย :  ธุรกิจขนาดกลาง     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 3538 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ต่อมาปี 2540 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทฯ ประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเอง จึงทำให้บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด สามารถผ่านวิกฤตการณ์มาได้และประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือซิเมนต์ไทย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 1 ต. บางซื่อ อ. บางซื่อ จ. กรุงเท 10800
เครือข่าย :  ธุรกิจเอกชน     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเครือซิเมนต์ไทยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจ หลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจซิเมนต์ไทย ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือฯ อีกหลายบริษัท โดยเครือซิเมนต์ไทยจัดว่าเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ริเริ่มนำเอาเทคโนโลยี และทักษะความรู้ใหม่มาใช้ รวมทั้งความโดดเด่นที่มีชื่อเสียงที่ดีในด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง และดำเนินธุรกิจในรูปแบบบรรษัทภิบาล
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  คุณเมตตา สุดสวาท
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 280 อ.การ์เด้น ตึก B ห ม. - ต. รัชดาภิเษก อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเท 10310
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
คุณเมตตา สุดสวาท จากเจ้าแม่แบรนด์เนมสู่ผู้หญิงที่มีแต่ความเพียงพอ ?พรอพากันดา? (Propaganda) ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะในวงสังคม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคอยรุตตั๊กวา หนองจอก กทม.
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเหลือ  สมานตระกูล  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. โคกแฝด อ. หนองจอก จ. กรุงเท 10530
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ข้อมูลเบื้องต้นชุมชนคอยรุตตั๊กวา ชุมชนคอยรุตตั๊กวา หรือเรียกอีกชื่อว่า ชุมชมคลองลํ าไทร ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตําบลโคกแฝด อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 133 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่รับราชการและเกษตรผสมผสาน คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนน่าอยู่ ร่มเย็นด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีกันถ้วนหน้า โดยมีนายสมชาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนร่วมสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนร่วมสามัคคี    
 
ที่อยู่ ซ.รามคำแหง39 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนร่วมสามัคคีตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง 39 ในซอยวัดเทพลีลา13 บริเวณ"สี่แยกน้ำแฉะ" ในอดีตคนในชุมชนเดิมส่วนใหญ่อพยพมาจากวังเพชรบูรณ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนวัดกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนวัดกลาง    
 
ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 132 ม. - ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนวัดกลางเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเพทมหานคร ระยะห่างจากสำนักงาน
เขตประมาณ 4 กิโลเมตร มีที่ตั้งชุมชนติดกับลำรางสาธารณะใกล้คลองแสนแสบ ทำการจดทะเบียนกับสำนักงานเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 8 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนโรงน้ำแข็ง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนโรงน้ำแข็ง    
 
ที่อยู่ สาทร 17 ถ.สาทรใต้ ต. - อ. สาทร จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนโรงน้ำแข็งตั้งอยู่ในซอยโรงน้ำแข็ง สาทร 17 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสุสานแต้จิ๋ว จัดเป็นชุมชนแออัด ชุมชนมีพื้นที่ 20 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนอินทามระ  29 แยก 1  
 
ที่อยู่ ถ.ประดิพัทร์ ต. สามเสนใน อ. พญาไท จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนอินทมระ 29 แยก 1 ตั้งอยู่ถนนประดิพัทร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ด้านทิศเหนือของชุมชนติดกับคลองบางซื่อ ทิศใต้ติดกับเขตดุสิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนลาดพร้าว 101 บึงทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนลาดพร้าว  101 บึงทองหลาง  
 
ที่อยู่ ซ.ลาดพร้าว 107 ม. 7 ต. บึงทองหลาง อ. บางกะปิ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนลาดพร้าว 101บึงทองหลาง เป็นชุมชนชานเมือง มีพื้นที่ 21 ไร่ สถานที่ตั้งชุมชน คือหมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101 ตรงข้ามวัดบึงทองหลาง
แต่เดิมที่ดินของชุมชนเป็นที่ดินของวัด ต่อมาในบางส่วนชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองจากการซื้อที่ดินจากวัด ชุมชนจดทะเบียนขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
ดร.  กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์  
 
ที่อยู่ 28 ม. - ถ. บางนา-ตราด ซ. บางนา-ตราด28 ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  นิด้า     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แพรนด้ากรุ๊ปเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ เป็นบริษัทระดับโลกทั้งด้านโรงงานผลิตระดับนานาชาติ และเครือข่ายในการจำหน่าย แพรนด้ามีพนักงานช่างฝีมือระดับสูงมากกว่า 3,500 คน ในโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแพรนด้าเป็นบริษัทผู้นำในการส่งออกอัญมณีของประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ทั้งหมดมากกว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>