ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาชีพหัตถกรรมฝีมือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณอำไพ  ไชยกุล  
 
ที่อยู่ 13/5 ม. 3 ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบ้านดงป่าซาง (เครือข่ายเกษตรกรพึ่งตนเ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวจำ  คำวัง  
 
ที่อยู่ - ม. 6 หมู่บ้าน บ้านดงป่าซาง ต. มะขุนหวาน อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านวังปืน
บุคคลที่ติดต่อ
คุณจันทร์  บุญมาปะ  
 
ที่อยู่ 329 ม. 1 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แม่แฝกใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณบัวคำ  วิภาษา  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  จินาจันทร์  
 
ที่อยู่ 151/1 ม. 3 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทราย ตำบล ห้วยทราย
อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 24 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง จ.ก.
บุคคลที่ติดต่อ
นางศิวพร  ทองจ่าม  
 
ที่อยู่ 236/2 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านกิ่วแลน้อย ต. บ้านแม อ. สั่นป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน - ถ. - ซ. - ต. สันกำแพง อ. บ้านต้นเปา จ. เชียงใ 50130
เครือข่าย :  จากการศึกษาการวิจัย     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มกิจการ เมื่อ พ.ศ. 2516 โดยนายเจริญ และนางฟองคำ หล้าปินตา ซึ่งสืบทอดวิธีการทำกระดาษสาจากบรรพบุรุษ และยืดหยัดประกอบเป็นอาชีพหลักจนทุกวันนี้
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมอยาสมุนไพร
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทอง  สุขรัตน์  
 
ที่อยู่ 5 ม. 2 ต. ท่ากว้าง อ. แม่ริม จ. เชียงใ 50180
เครือข่าย :  เครือข่ายหมอเมืองล้านนา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การรวมตัวของเครือข่ายหมอเมือง เริ่มจากการที่สาธาณสุขจังหวัด พยายามรวบรวมผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพร ด้านการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา
บุคคลที่ติดต่อ
นางคนึงนิจ  แสงแดง  
 
ที่อยู่ 251 ม. 6 ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยเริ่ม จากคุณคนึงนิจ แสงแดง ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงดาว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มภาพแกะสลักจากไม้
บุคคลที่ติดต่อ
นางอําพรรณ  มูลคํ า  
 
ที่อยู่ 146 ม. 10 ต. บ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  กลุ่มหัตถกรรมกิ่วแลน้อย     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมของบรรพบุรุษ และมีการถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน คือ ตั้งแต่เกิดมาก็จะเห็นการแกะสลักจากไม้และช่วยส่งอุปกรณ์ในการแกะสลัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>