ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านชุมมะนาว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 8 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2536 เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินกลาง และได้แยกกลุ่มออกมาเมื่อปี 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลานสอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  มีคำทอง  
 
ที่อยู่ 73 ม. 22 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้กับสมาชิก
และเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหนือ ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  ทองจันทึก  
 
ที่อยู่ 120 ม. 2 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือบ้านนา ดำเนินกิจการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยจัดเป็นกองทุนปุ๋ยในหมู่บ้าน และพัฒนาเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมาน  ศรีลักษณ์  
 
ที่อยู่ - ม. 12 ต. สุขสำราญ อ. ตากฟ้า จ. นครสวร 60190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเทิดพระเกียรติ72พรรษา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  เพ็งสำฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 38 ม. 11 ต. หนองกลับ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านเนินขวาง เป็นหมู่บ้านที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ต่อมามีครอบครัวเเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านหนองระว้า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 24 ม. 4 ต. นากลาง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2530 โดยแยกกลุ่มมาจากกลุ่มออมทรัพย์หมู่ 1 บ้านนากลาง แยกมา 6 คน และมารับสมาชิกเพิ่มใหม่รวม 30 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองตายาย ม.8
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 111/1 ม. 8 ต. บางประมุง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจักสานในระยะแรกไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล จึงมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง ต่อมามีนายประมวล ตันสุวรรณ์ เข้ามาช่วย
เมื่อตั้งกลุ่มได้ยังไม่มีทุนสำรองในการซื้อเข่งที่สมาชิกสาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้า บ้านชวนเดื่อ
บุคคลที่ติดต่อ
ผ่องศรีพุ่มพวง    
 
ที่อยู่ 118/3 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านชวนเดื่อ ต. ตาคลี อ. - จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทำน้ำพริก แมงดา ปลาย่าง หมูผัด น้ำพริกนรก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวนพพร  สว่างวงษ์  
 
ที่อยู่ 102 ม. 12 หมู่บ้าน บ้านเขาดิน ต. ตาคลี อ. - จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านกลุ่มน้ำใจพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายอ่อน  รองเนียม  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน บ้านศาลเจ้าไก่ต่ ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>