ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชี้วัดแบบองค์รวม
บุคคลที่ติดต่อ
นางชา  จันดี  
 
ที่อยู่ 294 ม. 4 หมู่บ้าน เมืองเก่า ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 127 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปผลผลิตเกษตรกลุ่มแม่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุดใจ  สุบงกช / นางหนูเทียม ศรีสงคราม  
 
ที่อยู่ 99 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านตอกแป้น ต. บ้านค้อ อ. - จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีแม่บ้านไปฝึกอบรมการเย็...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตไวน์น้ำผลไม้แปรรูป( ชุมชน)
บุคคลที่ติดต่อ
นางณัฐพิมพ์  ศรีมารัตน์  
 
ที่อยู่ ถ.สีมารัตน์ หมู่บ้าน ที่ทำการชุมชนสาม ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก รวมกลุ่มจากชุมชนที่ให้การสนับสนุน และเป็น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.  คมคิด โนนหอม  
 
ที่อยู่ 138 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านโนนพะยอม ต. โนนพะยอม อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านดงบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเต็ม  ชัยลา  
 
ที่อยู่ 68 ม. 4 ต. ดอนฉิม อ. แววใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านดงบัว ตำบล ดอนฉิม
อำเภอ แววใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 124 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านคำปลาหลาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสวง  สิงห์น้อย  
 
ที่อยู่ 13 ม. 9 ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านคำปลาหลาย หมู่ 9 ตำบล บ้านดง
อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 54 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายยงยุทธ ตรีนุชกร ด้านการแพทย์แผนไทย (การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม)
บุคคลที่ติดต่อ
นายยงยุทธ  ตรีนุชกร  
 
ที่อยู่ 74 ม. 4 ต. ก้านเหลือง อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่ 40230
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายยงยุทธ ตรีนุชกร ด้านการแพทย์แผนไทย (การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม) 74 หมู่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230โทรศัพท์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบบูรณาการ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านกุดขอนแก่น ต. กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หลังจากที่มีโครงการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ทำให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อรายได้ให้กับครัวเรือน จึงเกิดอาชีพเสริมในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านห้วยไร่
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกสร  ทอแสง  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. โนนพะยอม อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>