ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรัพย์สมบูรณ์ ( ทำสมุนไพร )
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใส  ทวีโชค  
 
ที่อยู่ - ม. 6 หมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ ต. ห้วยม่วง อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านวัดชัยศรีก้านเสียง ตามแนวพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
นายโชติ  ทองหล่อ  
 
ที่อยู่ 99 ม. 9 ต. วังชัย อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่ 40140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2535 พระครูสุธีปริยัติโยดม เจ้าอาวาสวัดชัยศรี เจ้าคณะอำเภอน้ำพวง ไปร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ พร้อมรองศราตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ สมประสงค์ และอาจารย์วิโรจน์ ศิริอัฐ ประธานมูลนิธิชีวิตประเสริฐ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าหากนำเงินมาชื้อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งบ่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  โนนวานไฟ  
 
ที่อยู่ 200 ม. 3 ต. ดงเมืองแอม อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่ 40280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2526-2527 อำเภอเขาสวนกวางในขณะนั้นนับว่าเป็นพื้นที่สีแดง ทางราชการจึงได้จัดส่งกำลัง ตชด. และเจ้าหน้าที่หลาย
หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางทุกหมู่บ้าน ก็ได้รับการพัฒนากันหลายด้าน หลายกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านดงบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเต็ม  ชัยลา  
 
ที่อยู่ 68 ม. 4 ต. ดอนฉิม อ. แววใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านดงบัว ตำบล ดอนฉิม
อำเภอ แววใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 124 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านคำปลาหลาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสวง  สิงห์น้อย  
 
ที่อยู่ 13 ม. 9 ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านคำปลาหลาย หมู่ 9 ตำบล บ้านดง
อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 54 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบบูรณาการ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านกุดขอนแก่น ต. กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หลังจากที่มีโครงการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ทำให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อรายได้ให้กับครัวเรือน จึงเกิดอาชีพเสริมในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อทัศน์ กระยอม ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทัศน์  กระยอม  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านโสกน้ำขาว ต. - อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดที่บ้านโคกใหญ่ อำเภอแวงน้อย จ. ขอนแก่น พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก เมื่อยังเล็กได้อาศัยอยู่กับตาและยาย บวชเณรตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ จนสอบได้นักธรรมตรีเมื่ออายุ ๑๑ ขวบ สึกออกมาเรียนต่อจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วสืบทอดวิชาหมอยาและหมอธรรมจากคุณตา ได้แต่งงานกับภรรยาคนแรกมีลูกชาย ๕ คน ต่อมาภรรยาคนแรกเสียชีวิต จึงแต่งงานกับภรรยาคนใหม่มีลูกสาวอีก ๕ คน และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๐ พ่อทัศน์ได้พาชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านโสกน้ำขาว และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้พาชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ตัดถนนหนทาง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการเลย พ่อทัศน์ได้รับความศรัทธา รักใคร่จากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อผอง เกตพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบำนาญผู้เจริญตามรอยพระยุคลบาท
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อผอง  เกตพิบูลย์  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านหันใหญ่ ต. เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๓ ที่บ้านหันใหญ่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี มีบุตรชาย ๕ คน บุตรสาว ๑ คน เรียนจบครูมูลจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง กิ่งอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  กิ่งอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. บ้านหัน อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่ 40110
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  คุณมาร์ติน วีลเลอร์
บุคคลที่ติดต่อ
คุณมาร์ติน  วีลเลอร์  
 
ที่อยู่ 49 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านคำปลาหลาย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่ 40250
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ที่อยู่ 49 ม. 9 บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ 0-86851-4159 เป็นชาวอังกฤษจบเกียรตินิยมภาษาลาตินแต่มาแต่งงานกับสาวขอนแก่น และมีความสนใจในเมืองไทยมาก โดยเฉพาะมีหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วย โดยคุณมาร์ตินมีวิธีคิดไม่ธรรมดา เขาเล่าว่า ? ผมมีลูก ๓ คน ชาย ๒ หญิง ๑ สิ่งสำคัญที่สุด ๒ เรื่องในชีวิตของเรา คือ ๑.ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้ จึงจะถือว่าชีวิตประสบความสำเร็จ ๒.ต้องมีงานทำทุกวัน ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นงานอะไร แต่ขอให้มีงานทำทุกวัน ชีวิตจึงจะไม่สูญเปล่า วิธีเดียวที่รับประกันได้ว่าลูกมีงานทำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>