ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โจน จันได หรือ โจ บ้านดิน
บุคคลที่ติดต่อ
โจน  จันได หรือ โจ บ้านดิน  
 
ที่อยู่ ตู้ ปณ.5 ม. - ต. แม่โจ้ อ. แม่แตง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  นิตยสารพอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
คุณโจน อายุ 40 ปีจบการศึกษาผู้ใหญ่ที่วัดสัมพันธหงษ์ ( และได้ศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีสุดท้าย แต่ไม่จบ) ปัจจุบันแต่งงานแล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาจารย์แปลก เดชะบุญ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสันนายาว ต. - อ. แม่จัน จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
อาจารย์แปลก เดชะบุญ ติดต่อได้ที่ หมู่บ้านสันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5366-5046, 0-938-3421, 0-8983-8342-16
?พอเพียงคือเพียงพอ พอแล้วไม่เอาแล้วที่เหลือแบ่งปันให้ผู้อื่น? อาจารย์แปลกเคยเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงราย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน - ถ. - ซ. - ต. สันกำแพง อ. บ้านต้นเปา จ. เชียงใ 50130
เครือข่าย :  จากการศึกษาการวิจัย     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มกิจการ เมื่อ พ.ศ. 2516 โดยนายเจริญ และนางฟองคำ หล้าปินตา ซึ่งสืบทอดวิธีการทำกระดาษสาจากบรรพบุรุษ และยืดหยัดประกอบเป็นอาชีพหลักจนทุกวันนี้
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจอนิ โอ่โดเชา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นายจอนิ  โอ่โดเชา  
 
ที่อยู่ 21 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองเต่า ต. แม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใ 50360
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายจอนิ โอ่โดเชา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 หมู่ 4 บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นางนงลักษณ์  มาซา ประธานกลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้อง  
 
ที่อยู่ 72 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านแม่จ้องเหนือ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้องตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กลุ่มเคยดำเนินกิจกรรมการผลิตน้ำพริกตาแดงในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์สตรีทอผ้าบ้านสันปูเลย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. - หมู่บ้าน บ้านสันปูเลย ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีบ้านสันปูเลย ความรู้พื้นฐานก้านการทอผ้าที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งทอไว้ใช้ ในครัวเรือน ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นในปี 2529 มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 29 คน ลงหุ้นกันคนละ 100 บาท ใช้สถานที่ศาลาวัดบ้านสันปูเลย เป็นที่ทำการกลุ่มและเป็นที่ทอผ้าและสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเพื่อจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน12,000 บาท ต่อมากลุ่มแม่บ้าน บ้านสันปูเลยได้มองเป็นความสำคัญของอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>