ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าทอเอว บ้านหล่ายแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
ตุ้ยหล้า  หรือ กัญญารัตน์ ปู่เงิน  
 
ที่อยู่ 253 ม. 3 ต. บงตัน อ. ดอยเต่า จ. เชียงใ 50260
เครือข่าย :  กลุ่มผ้าทอเอวบ้านหล่ายแก้ว     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ผ้าทอเอวพวกกะเหรี่ยงพื้นราบบ้านหล่ายแก้ว เป็นผ้าทอเมืองที่ถูกผลิตจากโรงงานทอผ้าที่มีสภาพเป็นโรงเรือนโปร่ง มีแต่หลังคา ไม่มีฝากั้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าปักมือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุรพร  คันธากร  
 
ที่อยู่ 28 ม. 4 ต. ดอนแก้ว อ. สารภี จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  โครงการเพื่อสตรีและเยาวชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มเมื่อ เม.ย. 2529 เพื่อต้องการฝึกอบรมให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านได้มีงานทําไม่ต้องออกไปทํางานในตัวเมือง หรือกลุ่มแม่บ้าน ว่างจากการทําไร่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจอนิ โอ่โดเชา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นายจอนิ  โอ่โดเชา  
 
ที่อยู่ 21 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองเต่า ต. แม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใ 50360
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายจอนิ โอ่โดเชา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 หมู่ 4 บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นางนงลักษณ์  มาซา ประธานกลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้อง  
 
ที่อยู่ 72 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านแม่จ้องเหนือ ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านแม่จ้องตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กลุ่มเคยดำเนินกิจกรรมการผลิตน้ำพริกตาแดงในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวลศรี  พร้อมใจ  
 
ที่อยู่ 46/1 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ต. ห้วยทราย อ. แม่ริม จ. เชียงใ 50180
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันในปี 2544 เพื่อผลิตงานหัตถกรรม เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า กระโปรง ที่ถักด้วยไหมพรมและใยกัญชง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์สตรีทอผ้าบ้านสันปูเลย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. - หมู่บ้าน บ้านสันปูเลย ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีบ้านสันปูเลย ความรู้พื้นฐานก้านการทอผ้าที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งทอไว้ใช้ ในครัวเรือน ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นในปี 2529 มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 29 คน ลงหุ้นกันคนละ 100 บาท ใช้สถานที่ศาลาวัดบ้านสันปูเลย เป็นที่ทำการกลุ่มและเป็นที่ทอผ้าและสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเพื่อจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน12,000 บาท ต่อมากลุ่มแม่บ้าน บ้านสันปูเลยได้มองเป็นความสำคัญของอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>