ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะขอบ
บุคคลที่ติดต่อ
ถาวร  นาคง  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
การระดมหุ้นจาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะบน
บุคคลที่ติดต่อ
ธรรมชาติ  บุญจันทร์แก้ว  
 
ที่อยู่ 9 ม. 6 ต. นาเรียง อ. .พรหมคีรี จ. นครศรี 80230
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกได้มองเห็นความสำคัญของการสะสมออ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาคา
บุคคลที่ติดต่อ
มนตรี  ศรีใหม่  
 
ที่อยู่ - ม. 11 ต. เสาเภา อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ทางอำเภอหรือพัฒนากรประกาศหมู่บ้านใดมีความพร้อมให้จัดกลุ่มออมทรัพย์ไปจดทะเบียนที่อำเภอ เลยหาสมาชิกได้ 29 คน นี้เป็นสาเหตุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ประปาหมู่บ้าน บ้านทาบทอง ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
จรูญ  ทนุรัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน สอ.บ้านทาบทอง ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จึงได้ดำเนินเขียนโครงการของบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการและได้รับงบสนับสนุนก่อสร้างประปรหมู่บ้านในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านยาว
บุคคลที่ติดต่อ
อุทัย  สินภิบาล  
 
ที่อยู่ 120 ม. 3 ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรี 80230
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาคา
บุคคลที่ติดต่อ
ผล  เพชรเกลี้ยง  
 
ที่อยู่ 14 ม. 9 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
มีเหตุจูงใจมาจากกลุ่มอื่น ๆ ที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หลักช้างพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
อดุลย์  สิงห์พันธ์  
 
ที่อยู่ 91 ม. 6 ต. .หลักช้าง อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี 80250
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เป็นความคิดของชุมชนเพื่อรวมกลุ่มให้มีเงินทุนในการทำกิจกรรมภายในสมาชิกกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านพระหัก
บุคคลที่ติดต่อ
สอิ้ง  ชูเชิด  
 
ที่อยู่ 37 ม. 2 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
มูลนิธิศุภนิมิตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านนานอก
บุคคลที่ติดต่อ
สุนีย์  ราชสีห์  
 
ที่อยู่ 723 ม. 8 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
โดยการแนะนำพัฒนาข...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนทุ่งใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายฝ่าสาย  แขกพงศ์  
 
ที่อยู่ 99 ม. 6 ต. เกาะขันต์ อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนทุ่งใหญ่ ตำบล กาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 155 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>