ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรัพย์สมบูรณ์ ( ทำสมุนไพร )
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใส  ทวีโชค  
 
ที่อยู่ - ม. 6 หมู่บ้าน บ้านทรัพย์สมบูรณ ต. ห้วยม่วง อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>