ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายยงยุทธ ตรีนุชกร ด้านการแพทย์แผนไทย (การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม)
บุคคลที่ติดต่อ
นายยงยุทธ  ตรีนุชกร  
 
ที่อยู่ 74 ม. 4 ต. ก้านเหลือง อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่ 40230
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายยงยุทธ ตรีนุชกร ด้านการแพทย์แผนไทย (การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม) 74 หมู่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230โทรศัพท์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>