ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทอผ้าห่มไหมพรม
บุคคลที่ติดต่อ
นางซ่อนกลิ่น  สืบสอน  
 
ที่อยู่ 85/3 ม. 5 ต. คำผง อ. กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ. สุรินท 32130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2540 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ก่อตั้งโดยสมาชิกดำเนินการโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ก่อตั้งโดยสมาชิก
มีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความไว้วางใจกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเสม็ด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  ถึงดี  
 
ที่อยู่ 69 ม. 7 ต. เชื้อเพลิง อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเส ตำบล เชื้อเพลิง
อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 75 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย ปราชญ์ชาวบ้านอาวุโสของภาคอีสาน
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อมหาอยู่  สุนทรธัย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านตะแบก ต. สลักได อ. เมือง จ. สุรินท 32000
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่บ้านตะแบก ต. สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ จบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนสุรวิทยาคม หลังจากจบแล้วได้มาช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ช่วงหนึ่ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อเชียง ไทยดี ปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุ่นลายคราม
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อเชียง  ไทยดี  
 
ที่อยู่ 59 ม. ๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านอนันต์ ต. ยาง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินท -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พ่อเชียงเป็นเกษตรกรอาวุโส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี อยู่ที่หมู่บ้านอนันต์ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ต. ยาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>