ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสาวสาคร สร้อยดอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสาคร  สร้อยดอก  
 
ที่อยู่ 26 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนางสาวสาครเป็นที่นา มีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี ในบริเวณบ้านมีไม้ผลและพืชผักสวนครัว มีการเลี้ยง เป็ด ไก่ วิธีเลี้ยง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
บุคคลที่ติดต่อ
ทองมา  สามบุตร  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโคก ต. ตาเบา อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
บ้านโคกเกาะเป็นหมู่บ้านที่ทำนามาช้านานและมีแหล่งน้ำพอที่จะดำเนินการเกษตรได้ นายทองมา สายบุตรจึงรวมกลุ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำปลูกพืช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเสม็ด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  ถึงดี  
 
ที่อยู่ 69 ม. 7 ต. เชื้อเพลิง อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเส ตำบล เชื้อเพลิง
อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 75 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อเชียง ไทยดี ปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุ่นลายคราม
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อเชียง  ไทยดี  
 
ที่อยู่ 59 ม. ๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านอนันต์ ต. ยาง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินท -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พ่อเชียงเป็นเกษตรกรอาวุโส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี อยู่ที่หมู่บ้านอนันต์ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ต. ยาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>