ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทําขนมลา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณทวี  คล้ายด้วง  
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  เครือข่ายศูนย์เรียนรู้อาชีพ     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทําขนมลา จะทําในช่วงเทศกาลทําบุญเดือน 10 จัดทําเพื่อทําบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว มีความเชื่อว่าในช่วงเวลานั้น ประตูยมโลกจะเปิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติคีรีวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารีย์  สุคนธปฏิภาค  
 
ที่อยู่ 286 ม. 10 ต. กำโลน อ. ลานสภา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  คงบุรี  
 
ที่อยู่ 25 ม. 5 ต. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผู้ผลิตเส้นขนมจีนสดบ้านไม้เสียบ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพ็ญศรี  ทองบุญชู  
 
ที่อยู่ 92 ถ.เกาะขันธ์ ม. 2 ต. ชะอวด อ. - จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอมรรัตน์  เกื้อกาญจน์  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านสวนจันทร์ศรี ต. บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด ธนาคารหมู่บ้านดอนตก
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรูญ  สัมฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 142 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านท่าตก ต. เคร็ง อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสมเฉลิมพระเกียรติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 177 ม. 1 ต. บ้านตูล อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2541 ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 50 คน คณะกรรมการร่วมก่อตั้ง 12 คน โดยการให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยเกษตรตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมแพทย์แผนไทยสมุนไพรทุ่งสง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 277 ม. - ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรี 80110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สนใจจาก รพ.ทุ่งสงและ นศ.ที่เรียนจบในรุ่นที่ 1 ได้ช่วยกลุ่มก่อตั้งชมรมแพทย์แผนไทยสมุนไพรในปีพ.ศ....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจังหูนใต้
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 57 ม. 14 ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี 80290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่เศรษฐกิจตกตํ่าผู้นำหมู่บ้านจึงจัดประชุม และมีพัฒนาชุมชนมาให้คำปรึกษา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือคลองระแนะ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. พิปูน อ. พิปูน จ. นครศรี 80270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 มาช่วยจัดตั้งกลุ่ม คือพัฒนาชุมชน จัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือแม่บ้านที่ส่งลูกเรียน ครั้งแรกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>