ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเขาดิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายถนอม  ช่วยงาน  
 
ที่อยู่ 86/1 ม. 2 ต. วังน้ำลัด อ. ไพศาลี จ. นครสวร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเขาดิน ตำบล วังน้ำลัด
อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 187 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายความร่วมมือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่วงก์-แม่เปิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมา  สุวรรณศรี  
 
ที่อยู่ 3 ม. 25 ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
รวมตัวกันโดยนำการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รวมตัวเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่เป้า พัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนป่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>