ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ตะลุกมะไฟ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุด  สำเภา  
 
ที่อยู่ 429 ม. 7 ต. แม่เป็น อ. แม่เป็น จ. นครสวร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ตะลุกมะไฟ ตำบล ห้วยปลิง
อำเภอ แม่ เป็น จังหวัด นครสวรรค์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 245 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเขาดิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายถนอม  ช่วยงาน  
 
ที่อยู่ 86/1 ม. 2 ต. วังน้ำลัด อ. ไพศาลี จ. นครสวร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเขาดิน ตำบล วังน้ำลัด
อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 187 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>