ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาชีพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก
บุคคลที่ติดต่อ
นิสา  สุวรรณมณี  
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. ฉวาง อ. ฉวาง จ. นครศรี 80150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีสมาชิกทั้งหมด 27 คน
โดยได้สำเร็จการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 60 ชั่วโมง ศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนทุ่งใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายฝ่าสาย  แขกพงศ์  
 
ที่อยู่ 99 ม. 6 ต. เกาะขันต์ อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนทุ่งใหญ่ ตำบล กาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 155 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>