ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอมรรัตน์  เกื้อกาญจน์  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านสวนจันทร์ศรี ต. บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด ธนาคารหมู่บ้านดอนตก
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรูญ  สัมฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 142 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านท่าตก ต. เคร็ง อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>